top of page
Landscape Site Consultation

Psykoterapia Jaana Turunen

Psykoterapiapalvelut

 

Tarjoan lyhyt- ja pitkäkestoista yksilö- ja pariterapiaa. Olen Kela:n palvelutuottajana nuorten ( 16-25 vuotiaiden) ja aikuisten yksilö-, pari- ja perheterapiassa sekä nuorten vanhempainohjaajana. Erityisosaamistani ovat kriisi- ja traumaterapia sekä pariterapia ja vanhemmuuden tuki.

Kaikki käynnit ovat maksullisia.

Yksilöterapia

Tarjoan lyhyt-ja pitkäkestoista yksilöpsykoterapiaa nuorille ja aikuisille. Käytän osana psykoterapiaa sensomotorisen psykoterapian lähestymistapoja sekä emdr- työskentelyä . Näiden menetelmien avulla  työskentelyyn voidaan liittää keskustelun lisäksi kehollisuutta ja saada yhteyttä omaan kehoon sen kantamiin kokemuksiin ja voimavaroihin.Kehollisuuden mukaan ottamisen kautta voidaan rakentaa ehyempää ja syvällisempää ymmärrystä omasta itsestä.

Työnohjauspalvelut

Tarjoan työnohjausta terveydenhuollon ammattihenkilöstölle asiakastyöhön sekä perhe- ja verkostokeskiseen työskentelyyn.
Työnohjaukseen liittyen olen kiinnostunut huomioimaan yksilötyönohjauksessa kehollisuutta osana työssä jaksamista, omia voimavaroja ja kuormituksen säätelyn keinona.

Tietosuojaseloste

Potilas-ja asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset :

Henkilötietolaki ( 523/1999 10§)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)

Asiakasmerkinnät säilytetään Potilastiedon arkistossa (Kanta), jonka ylläpidosta vastaa Kela. Kantaan kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tietojen siirtämiseen Kantaan  käytetään Atosek Oy:n eRA-järjestelmää, jonka tietoturvakäytäntö  on KanTa-palveluiden edellyttämällä tasolla.

Asiakasrekisterin sähköisiä tietoja säilytetään AtCare Oy:n MinduuPro-järjestelmässä, joka on suojattu salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla. (Päivitetty 5.2.2024)

1.1.2024 lähtien psykoterapiapalveluja ohjaava Laki sosiaali-ja terveydenhuollon valvonnasta on muuttunut: Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistua osapuoleten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan( www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajavalvontaan.  (Päivtetty 5.2.2024)

WP_20161211_023.jpg

Jaana Turunen

Olen psykologi ja  traumapsykoterapeutti,EMDR-terapeutti sekä  vaativan erityistason perheterapeutti .
Olen tehnyt yli  30 vuotta töitä yksilöiden ja perheiden, parien erilaisten kriisien , traumaattisten kokemusten ja vuorovaikutukseen liittyvien kysymysten parissa

Yhteystiedot

y-tunnus: 2010770-2

Helsinki: Urho Kekkosen katu 8 B 13

040-7586705

bottom of page